SVE

Öppna dörren till fritidsaktiviteter och mötesplatser genom att skaffa ett gratis medlemskort till Helsingfors ungdomstjänster.

Medlemskortet till Helsingfors ungdomstjänster är ditt gratis VIP-pass till verksamhet, evenemang och fritidsaktiviteter på ungdomsgårdar runt om i Helsingfors. Medlemskortet, mer känt som Jässäri, beviljas alla helsingforsare under 29 år. Kortet ger dig tillträde till olika upplevelser: skejtning, musik- eller konstklubben eller att bara komma och trivas på ungdomsgården. När du visar ditt medlemskort är alla aktiviteter möjliga!

Under hösten 2020 får ungdomar över 13 år ta i bruk ett helt digitalt medlemskort. De som är under 13 kan inte registreras i tjänsten av dataskyddsskäl. Istället ger ungdomsgården dem ett medlemskort i plast och en årlig läsårsdekal. Vi överlåter inte dina kontaktuppgifter till någon och du har alltid rätt att kontrollera alla uppgifter om dig.

13–29-åringar: Så här ansöker du om ett digitalt medlemskort

Registrera dig på adressen http://jassari.hel.fi genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till din vårdnadshavare för godkännande. Medlemskortet träder i kraft när vårdnadshavaren har godkänt medlemsansökan.

Logga in i tjänsten och bekräfta ditt medlemsnummer och dina personuppgifter.

Under 13-åring: Så här ansöker du om ett medlemskort

Ladda ner och skriv ut medlemskortsansökan. Blanketten kan också fås på ungdomsgården.

Returnera den ifyllda blanketten med vårdnadshavarens underskrift till ungdomsgården.

Du får ditt medlemskort och din läsårsdekal i utbyte mot blanketten.

Obegränsade möjligheter med ett kort!

Med medlemskortet kan du delta i verksamheten på Helsingfors ungdomsgårdar. Med kortet kan du tillbringa kvällen på disco och nattcafé, hänga på ungdomsgården, träna i replokalen, gå på DJ-kurs, syssla med dans, teater eller hantverk, ansöka om projektpengar, delta i sommarläger eller till och med producera ditt eget evenemang.

Fråga modigt på din närmaste ungdomsgård om någon viss grej eller aktivitet intresserar dig. Det finns oändligt med möjligheter och det bästa av allt är att största delen av aktiviteterna på ungdomsgårdarna och verksamhetsställena är helt gratis!

Ungdomstjänsternas verksamhet är drogfri.  Mer information om vår verksamhet hittar du på vår webbplats och på Instagram @Munstadi.